Τα βήματα που ακολουθούμε για τον σχεδιασμό ενός λογότυπου

Μελέτη & Ανάλυση της Εταιρίας σας

Σχεδιασμός Δειγμάτων

Επιλογή από εσάς του καλύτερου δείγματος

Τελειοποίηση του επιλεγμένου logo

Παράδοση

Σχεδιασμός Λογοτύπου

Το λογότυπο αποτελεί γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης το οποίο εκφράζει την εταιρική του ταυτότητα και χρησιμοποιείται με σκοπό να την επικοινωνήσει στην αγορά και να την κάνει αναγνωρίσιμη.

Ένα καλά σχεδιασμένο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζει τα τυπογραφικά και γραφιστικά στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός να εκφράζει απόλυτα το ύφος, τη φιλοσοφία, το όραμα, τις αξίες και τους στόχους της εταιρίας που εκπροσωπεί και αφετέρου να προσελκύει το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Στη Gam Ltd συνδυάζουμε όλα τα παραπάνω δημιουργώντας μοναδικά λογότυπα τα οποία αντιπροσωπεύουν απόλυτα την εικόνα που επιθυμεί να προβάλει η εταιρία σας.

Επίσης αναλαμβάνουμε σε ένα ήδη υπάρχον λογότυπο τον εκσυχρονισμό ή την βελτίωση (Rebranding)

Ενδεικτικά δείγματα λογοτύπων